Du Juan China Vogue
Du Juan China Vogue

photo by Wing Shya

Huang Xiao Ming
Huang Xiao Ming
Zhou Xun
Zhou Xun

ID Magazine photo by Wing Shya

Zhou Xun
Zhou Xun

ID Magazine photo by Wing Shya

相片 13年1月8日14 53 13.jpg
相片 13年1月8日14 53 13.jpg
China Vogue
China Vogue
2013-09-02 10.59.05.jpg
2013-09-02 10.59.05.jpg
2015-07-18 00.49.03.jpg
2015-07-18 00.49.03.jpg
IMG_3716.jpg
IMG_3716.jpg
Sophie Summer Italian Vogue
Sophie Summer Italian Vogue

America's Next Top Model

相片 10年12月29日03 28 27.jpg
相片 10年12月29日03 28 27.jpg
Cat House for Scmp
Cat House for Scmp

photo by Baldovino Barani

相片 13年1月9日01 15 53.jpg
相片 13年1月9日01 15 53.jpg
How to be very popular
How to be very popular

photo by Baldovino Barani

相片 13年1月8日15 45 05.jpg
相片 13年1月8日15 45 05.jpg
20130725_SCMPStyle_s4_0837 1ee.jpg
20130725_SCMPStyle_s4_0837 1ee.jpg
2015-06-14 14.58.10.jpg
2015-06-14 14.58.10.jpg
The Ritual
The Ritual

photo by Baldovino Barani

2015-05-06 10.11.15.jpg
2015-05-06 10.11.15.jpg
Baracat magazine
Baracat magazine

photo by Tim Wong

Marie Claire
Marie Claire
IMG-20131024-WA0004.jpg
IMG-20131024-WA0004.jpg
相片 13年1月8日11 58 14.jpg
相片 13年1月8日11 58 14.jpg
ELLE HK
ELLE HK

photo by Olivia Tsang

SCMP
SCMP

photo by Baldovino Barani

SCMP
SCMP

photo by Baldovino Barani